قدردانی از دکتر محسن تفقدی، به پاس ۹ سال ریاست هیات‌مدیره صندوق سلامت ثامن

جناب آقای دکتر محسن تفقدی؛ اینک که در سایه الطاف خداوندی و رحمت پروردگار، از مهر سال ۱۳۹۱ تا مهر ۱۴۰۰ در سمت ریاست هیات مدیره صندوق ...

ادامه مطلب