تماس با صندوق

  • نشانی: مشهد، بلوار شهید منتظری، نبش شهید منتظری ۷، ساختمان ساپکو، طبقه سوم واحد ۶
  • تلفن: 38465990-051 و 38475205-051
  • نمابر: 38475206-051
  • تلفن همراه: 09150051002
  • آدرس ایمیل: info@srtf.ir