جلسه تعامل و همکاری صندوق سلامت ثامن با پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان رضوی

جلسه تعامل و همکاری صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن با پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی صن...

ادامه مطلب