تماس با صندوق

  • نشانی: مشهد - بلوار تلویزیون - نبش شهید منتظری7 - ساختمان ساپکو - طبقه سوم واحد 6
  • تلفن: 38465990-051 و 38475205-051
  • نمابر: 38475206-051
  • تلفن همراه: 09150051002
  • آدرس ایمیل: info@srtf.ir

فرم انتقادات و پیشنهادها