مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن، مجمع عمومی عادی سالیانه این صندوق با حضور کلیه سهامداران، بازرس قانونی و ناظر دبی...

ادامه مطلب