تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان و فناورانه حوزه سلامت از طریق مردم

در راستای بهره‌برداری حداکثری زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور از ظرفیت تامین مالی جمعی (Crowdfunding) طرح‌های دانش‌بنیانی و فناورانه، صند...

ادامه مطلب