طراحی و توسعه سامانه موقعیت‌یابی نیروهای امدادی در زمان حادثه با حمایت صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن 

یک شرکت دانش‌بنیان با دریافت تسهیلات نمونه‌سازی از صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن و تامین بخشی از هزینه‌ها موفق به طراحی و توسعه سامان...

ادامه مطلب