ساخت پلتفرمی در زمینه بهداشت و سلامت بانوان با حمایت صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن

یک شرکت دانش‌بنیان با دریافت تسهیلات نمونه‌سازی از صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن و تامین بخشی از هزینه‌های تولید موفق به طراحی پلتفرم...

ادامه مطلب