تولید محصولات روانشناختی و نرم‌افزارهای موثر در سلامت روانشناختی با حمایت صندوق سلامت ثامن

یک شرکت دانش‌بنیان با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن موفق به تولید محصولات روانشناختی و ابزارها و نرم...

ادامه مطلب

تولید شبیه‌ساز کولونوسکوپی با حمایت صندوق سلامت ثامن

یک شرکت دانش‌بنیان با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن، موفق به تولید شبیه‌ساز کولونوسکوپی شد.  ...

ادامه مطلب

حضور مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن در برنامه رادیویی علم بهتر است

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن با حضور در برنامه رادیویی علم بهتر است در رادیو تهران به تشریح مفهوم کسب‌وکارهای خرد پرداخت. ...

ادامه مطلب

حضور مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن در برنامه رادیویی علم بهتر است

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن در برنامه رادیویی علم بهتر است با موضوع کسب و کار خرد حضور خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی...

ادامه مطلب

حضور مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن در برنامه رادیویی عصری‌نو

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن با حضور در برنامه رادیویی عصری‌نو در رادیو سلامت به تشریح حمایت‌های صندوق سلامت ثامن پرداخت. ...

ادامه مطلب

تولید وسیله جانبی ابزار جراحی الکتریکی (پلیت کوتر) با حمایت صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن

شرکت فارمد پلیمر رایان با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صندوق سلامت ثامن و با بهبود وضعیت تولید و ارتقای توان تولید محصول پلیت کوتر، تو...

ادامه مطلب

حضور مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن در برنامه رادیویی عصری نو

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن با هدف تشریح حمایت‌های صندوق سلامت ثامن از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در برنامه رادیویی عصری‌...

ادامه مطلب