تولید نانو ماده پرکننده دندان با حمایت صندوق سلامت ثامن

با ارائه تسهیلات سرمایه در گردش از سوی صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن، نانو ماده پرکننده دندان(نانو سیلر) تولید شد. به گزارش روابط...

ادامه مطلب

راه‌اندازی خط تولید دستگاه کنترل، نظارت، هشدار و ثبات پارامترهای گاز طبی اکسیژن با حمایت صندوق سلامت ثامن

با تامین بخشی از هزینه‌ها توسط صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن، یک شرکت دانش‌بنیان موفق به راه‌اندازی خط تولید دستگاه کنترل، نظارت، هشد...

ادامه مطلب

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن با حضور اکثریت سهامداران و ناظرکارگروه صندوق‌های پژوهش و ...

ادامه مطلب